Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach

Wzory i szablony dokumentów

Najczęściej składane wnioski:

Do przeglądania plików w formacie PDF potrzebny będzie program Acrobat Reader firmy Adobe

   

Wniosek o zawarcie umowy

 

Wniosek o wymianę pojemnika

 
Wniosek o zmianę danych użytkownika 
Wniosek na czasowe zawieszenie usług 
Wniosek o rozwiązanie umowy 
Zamówienie na wywóz odpadów w kontenerze