Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach

Obsługa Klienta

Umowy podpisywane są w Zakładzie Oczyszczania Miasta, ul. Św. Brata Alberta 8 od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.30
 
Przy zawieraniu umowy firmy i inne instytucje powinny przedstawić:
 
- NIP,
- REGON,
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub wyciąg z KRS.
 
Wszelkie zmiany dotyczące zakresu świadczonych usług należy zgłaszać w formie pisemnej (m.in. zamiana, podstawienie, zabranie pojemnika, zmiana częstotliwości wywozu, rozwiązanie umowy).