Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach

 
NIE WSZYSTKO DO JEDNEGO WORKA
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE ŻARY
 
 
Prosimy Państwa o aktywny udział w selektywnej zbiórce odpadów. Zacznijmy chronić nasze środowisko przez mądre postępowanie już w domu, a efektem tego będą czyste lasy, parki i potoki zachęcające do dobrego wypoczynku.
 
Informacje na temat segregacji odpadów można uzyskać:
  w siedzibie Przedsiębiorstwa ul. Św. Brata Alberta 8, Żary
osoba do kontaktu Specjalista ds. Ochrony Środowiska nr tel. (68) 479-46-27
 
 
NASZE RADY JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY:

 TU WRZUCAMY:TU NIE WRZUCAMY:
TWORZYWA SZTUCZNE METALE plastikowe butelki PET po napojach, folii budowlanej i gospodarczej,
  odkręcone plastikowe zakrętki, opakowań po lekach, farbach, chemikaliach,
WOREK opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, zabawek, styropianu, tapet,
ŻÓŁTY reklamówki plastikowe i jednorazówki (zrywki). worków po cemencie, wapnie.
   puszki po napojach, kartony po napojach, mleku (typu tetra pak) 

 TU WRZUCAMY:TU NIE WRZUCAMY:
PAPIER papier do pisania, katalogi,zatłuszczonego, brudnego papieru,
  gazety, kolorowe magazyny, pergaminu, kalek,
WOREK papierowe torebki, papier pakowy, opakowań z dodatkiem folii,
NIEBIESKI zeszyty i książki, pampersów, materiałów higienicznych.
  kartony, pudełka. 

 TU WRZUCAMY:TU NIE WRZUCAMY:
SZKŁO słoiki, butelki, żarówek, lusterek, ceramiki,
kolorowe opakowania szklane, szkła żaroodpornego, kryształów,
WOREK przezroczyste opakowania szklane, szkła okiennego, porcelany,
BIAŁY szklane opakowania po kosmetykach. soczewek, doniczek, kineskopów,
   płytek ceramicznych.