Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach 
Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A.
ul. Św. Brata Alberta 8
68 - 200 Żary
tel. +48 68 479-46-00, -01
fax +48 68 479-46-02