Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach

Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. w Żarach
ul. Św. Brata Alberta 8
68 – 200 Żary

E-mail: pekom@pekom.com.pl
www.pekom.com.pl

NIP: 928-000-69-12
REGON: 970023062
Kapitał zakładowy: 1.357.800,00 zł

Wpis do rejestru: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS : 0000138038
Nr konta: PKO BP   67 1020 5402 0000 0802 0354 7304


Prezes Zarządu - tel. (68) 479-46-00 (01)

Sekretariat tel. (68) 479-46-00 (01) fax. (68) 479-46-02

Dyrektor ds. Ekonomicznych - (68) 479-46-15
Kierownik Działu Finansowo – Księgowego – (68) 479-46-05
Księgowość – (68) 479-46-24
Windykacja – (68) 479-46-29

Dział Obsługi Klienta - (68) 479-46-44, 508-460-460 - zapraszamy od godz. 730 do godz. 1530
e-mail: bok@pekom.com.pl
Zawieranie nowych umów - 500-824-726
Zmiany umów, roboty drogowe, wynajem podnośnika koszowego - (68) 479-46-20

Ochrona Środowiska, Zamówienia Publiczne – (68) 479-46-27